2% z dane

Vážení priatelia airsoftu, pomôžte nám skvalitniť osvetu airsoftu na Slovensku darovaním 2% z dane!

Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie ATC Slovakia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našej Komunity. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

skvalitnenie výchovno-vzdelávacej osvety airsoftu u mladých

skvalitnenie airsoftových akcií na Slovensku, z posledných 2% sa nám podarilo zorganizovať niekoľko úspešných akcií.

Skvalitnenie povedomia o airsofte v očiach verejnossti

Ako poukázať 2%?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 20. apríla 2023 na našu pobočku Zbyňov - Airsoftové ihrisko Zbyňov, Námestovo – obchod čaknoris alebo nám stačí napísať a už sa dohodneme kde si vyplnené tlačivo preberieme.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

ATC Slovakia

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Veľké Uherce, 958 41, Veľké Uherce 514

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

53163958


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

ATC Slovakia

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Veľké Uherce, 958 41, Veľké Uherce, 514

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

53163958

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník?


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.Dokumenty na stiahnutie:

  1. Príloha 
  2. Vyhlásenie

(dokumenty sa začnu sťahovať po kliknutí na tlačidlo)