PRAVIDLÁ

Všeobecné pravidlá podujatia

 1. Počas celého podujatia ste povinný mať na očiach okuliare a dostatočne sa chrániť pred účinkami airsoftovej repliky! (sietkove okuliare zakázané)
 2. Počas celého podujatia ste povinný dodržiavať všeobecné airsoftové pravidlá
 3. Počas celého podujatia je zakázané užívať alkohol alebo iné omamné a psychotropné látky
 4. Podujatia sa každá zúčastnená osoba zúčastňuje na vlastné riziko, organizátor podujatia nie je zodpovedný za žiadnu ujmu na zdravý!
 5. Počas celého podujatia ste povinný sa riadiť pokynmi organizátora podujatia
 6. Váš príchod na podujatie je vždy minimálne 15 minút pred začiatkom podujatia, inak Vás organizátor zaregistruje až po prestávke, alebo zaplatíte vyššie vstupné.
 7. Počas podujatia môže organizátor zhotovovať zvukový a obrazový záznam
 8. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu herného módu počas hry
 9. Organizátor môže vylúčiť akéhokoľvek hráča z podujatia bez nároku na vrátenie vstupného príspevku!
 10. Je zakázané používať akúkoľvek pyrotechniku sú povolené iba farebné dymovnice - nie biela a čierne po dohode s organizátorom.
 11. Je zakázané slovne a fyzicky napádať akéhokoľvek účastníka podujatia.
 12. Je zakázané zakladať otvorený oheň v celom areáli.
 13. Po zásahu sa ohlásite skríknutím: Mám, Zásah, Dobrá, HIT... , musíte sa viditeľne označiť reflexnou vestou alebo deadragom a ísť čo najkratšou cestou na respawn. Počas presunu nevyzrádzate nepriateľské pozície. Pokiaľ sa neoznačíte ste považovaný za živého hráča!
 14. Pri akomkoľvek konflikte sú všetci zúčastnený osobne povinný vyhľadať organizátora a ten je povinný tento spor riešiť.
 15. Na off zóne je prísny zákaz akejkoľvek streľby.
 16. Používanie špeciálneho vybavenia ako je dron, nočné videnie alebo termovízia je povolené po dohode s organizátorom
 17. Počas prestávky, na streľbu využívajte na to vyhradený priestor.
 18. Je prísny zákaz nosiť iné zbrane ako airsoftové repliky.
 19. Pravidlo “máš” platí len ak sa dotknete hráča rukou.
 20. Pri “sústrele” idú obaja hráči na svoj respawn.
 21. Pokiaľ hráč zasiahne svojho spoluhráča ide na respawn zasiahnutý hráč.
 22. Streľba je povolená len cez otvor väčší ako hlava.
 23. Pri akomkoľvek rozpore je akékoľvek rozhodnutie organizátora konečné a platné.
 24. Účastníci pod 18 rokov sú povinný priniesť reverz. Pokiaľ účastník neprinesie riadne vyplnený reverz nebude vpustený do areálu. Reverz môžete stiahnuť kluknutím sem.

Limity

AEG, AEP, ASG

 • Útočná puška - max 1,6J (merané s 0,28g BB) CQB SEMI*/OSB Full Auto/streľba z alebo do budovy – Povolená (BIELA)
 • Útočná puška - max 2,1J (merané s 0,28g BB) CQB Zákaz/OSB SEMI*/streľba z alebo do budovy - Povolená od 15m+ (ŽLTÁ)
 • DMR - max 2,4J (merané s 0,28g BB) CQB Zákaz/OSB SEMI*/streľba z alebo do budovy - Povolená od 25m+ (DMR - Predĺžená hlaveň, dvojnožka, krátky zásobník, možnosť iba SEMI a optika alebo originál replika DMR) (ČERVENÁ)
 • Guľomet - max 2,4J (merané s 0,28g BB) CQB Zákaz/OSB Full Auto/streľba z budovy - zakázaná/streľba do budovy - Povolená od 25m+ (ČERVENÁ)

(*poznámka doble trigger nie je semi)

GBB, GBBR, HPA, NBB

 • Útočná puška - max 1,6J (merané s 0,36g BB) CQB SEMI/OSB Full Auto/streľba z alebo do budovy - Povolená (max 0,4g BBs) (BIELA)
 • Útočná puška - max 2,1J (merané s 0,36g BB) CQB Zákaz/OSB SEMI/streľba z alebo do budovy - Povolená od 15m+ (max 0,4g BBs) (ŽLTÁ)
 • DMR - max 2,4J (merané s 0,36g BB) CQB Zákaz/OSB SEMI/streľba z alebo do budovy - Povolená od 25m+ (DMR - Predĺžená hlaveň, dvojnožka, krátky zásobník, možnosť iba SEMI, optika alebo originál replika DMR) (max 0,4g BBs) (ČERVENÁ)
 • Guľomet - max 2,4J (merané s 0,36g BB) CQB Zákaz/OSB Full Auto/streľba do budovy - Povolená od 25m+ (max 0,4g BBs) (ČERVENÁ)
(Každý hráč ktorý bude mať pohon HPA si na vlastné náklady zabezpečí plombu a zbraň po meraní zaplombuje. pokiaľ hráč nebude mať plombu nebude do hry vpustený)

Sniper Bolt action

 • max 1,6J (merané s Vašimi BB) CQB povolené/OSB povolené/ streľba z alebo do budovy - Povolená  (BIELA)
 • max 3,2J (merané s Vašimi BB) CQB Zákaz/OSB 35m+/ streľba z alebo do budovy - Povolená 40m+ (ZELENÁ)

Brokovnice

 • max 1,6J (merané s Vašimi BB) CQB povolené/OSB povolené/ streľba z alebo do budovy – Povolená (BIELA)

Pištole

 • max 1,6J (merané s Vašimi BB) CQB povolené/OSB povolené/ streľba z alebo do budovy – Povolená (BIELA)


Nákupný košík

Váš košík je prázdny.