HRANICA

...príbeh dvoch krajín, ktoré sa ...

Príbeh Airsoftovej akcie Hranica – Krvavá línia ťa zanesie do ďalekej Afriky k vymysleným krajinám Alfaland a Bravoland. Napriek tomu, že tieto krajiny  sú „susedia“ majú spoločné iba jedno a to prísne stráženú hranicu medzi sebou.

BRAVOLAND je diktátorská krajina, v ktorej vládne Diktátor Mubutu, občania tejto krajiny majú rôzne názory na jeho vládu ale nakoniec sú všetci „spokojní“.  Poriadok v krajine pomáha zabezpečiť vlastná armáda diktátora, ktorá má „netypický“ názov G.D.M. (Garda Diktátora Mubutu).

Táto krajina je veľmi bohatá na rôzne nerastné suroviny, ktoré využíva vo svoj prospech. V krajine funguje priemysel na ich spracovanie a následný predaj spracovaných surovín svojim partnerom.

ADASAN je hlavné mesto v krajine Bravoland,  v meste sa nachádza Mestský úrad s vedením mesta,  nemocnica, vojenská škola, autoopravovňa, letisko „Admirál - generála MUBUTU“ a mnohé iné veci, ktoré zistíš pri prieskume mesta alebo pri jeho strážení.

ALFALAND je úplne rozdielna krajina, hlavným rozdielom je demokratické usporiadanie krajiny. Krajina poskytla útočisko niektorým významným ľuďom z krajiny Bravoland,  po zistení čo všetko sa deje v ich krajine, plukovník Alfalandu ostro odsúdil konanie diktátora Mubutu a zároveň verejne oznámil skutočnosť, že ak sa nezmení režim v krajine Bravoland uvažuje nad vojenskou  intervenciou. Alfaland disponuje armádou s názvom ADRA (armáda demokratickej republiky Alfaland,) ktorej velí plukovník.

Kde je  pravda vedia iba vrchní predstavitelia oboch krajín.


viack informácií na www.akciahranica.sk