ADRA

G.D.M.

MIESTNY OBYVATELIA


Frakcia ADRA - Armáda Demokratickej Republiky Alfaland žije v krajne Alfaland. Alfaland je demokratická krajina, ktorú reprezentuje a riadi Plukovník je to najlepší odborník na politicko-vojenskú problematiku. Alfaland je presvedčený, že diktátor, ktorý vládne v krajine Bravoland veľmi kruto a bezcitne, dokonca odporcov svojej vlády pravdepodobne väzní a mučí. Preto Alfaland neustále diplomaticky vyzýva svoju susednú krajinu na zmenu režimu.  Po posledných zisteniach Plukovník ostro odsúdil konanie diktátora Mubutu a verejne vyhlásil, že ak sa v jeho krajine situácia neupokojí, zvažuje aj nad vojenskou „mierovou“ intervenciou. Ak by došlo k tejto udalosti, ide hlavne o dobro občanov krajiny Bravolandu.  Alfaland odmieta tvrdenia diktátora Mubutu, že krajine ide hlavne o nerastné bohatstvo a zotročenie ich ľudu. Tajné zložky armády ADRA majú v najbližších dňoch priniesť závažné informácie ohľadom vývoja a výskumu zbraní hromadného  ničenia.   

Úlohou  armády ADRA je chrániť svoju hranicu, pomáhať utečencom, získavať rôzne informácie od občanov Bravolandu a tajných zložiek svojej armády,  pokúsiť sa diplomatickým vyjednávaním a pripadanými mierovými  misiami o zmenu režimu. Armáda ARDA plne dôveruje a podporuje rozhodnutia Plukovníka.

Dresscode - akýkoľvek ucelený maskáč, pokrývka hlavy a nášivka (nášivku dostanete pri registrácii) poprípade môžete použiť modrú pásku

Vozový park  -  Technikal, Vozidlo V3S

Frakcia ADRA - Armáda Demokratickej Republiky Alfaland žije v krajne Alfaland. Alfaland je demokratická krajina, ktorú reprezentuje a riadi Plukovník je to najlepší odborník na politicko-vojenskú problematiku. Alfaland je presvedčený, že diktátor, ktorý vládne v krajine Bravoland veľmi kruto a bezcitne, dokonca odporcov svojej vlády pravdepodobne väzní a mučí. Preto Alfaland neustále diplomaticky vyzýva svoju susednú krajinu na zmenu režimu.  Po posledných zisteniach Plukovník ostro odsúdil konanie diktátora Mubutu a verejne vyhlásil, že ak sa v jeho krajine situácia neupokojí, zvažuje aj nad vojenskou „mierovou“ intervenciou. Ak by došlo k tejto udalosti, ide hlavne o dobro občanov krajiny Bravolandu.  Alfaland odmieta tvrdenia diktátora Mubutu, že krajine ide hlavne o nerastné bohatstvo a zotročenie ich ľudu. Tajné zložky armády ADRA majú v najbližších dňoch priniesť závažné informácie ohľadom vývoja a výskumu zbraní hromadného  ničenia.   

Úlohou  armády ADRA je chrániť svoju hranicu, pomáhať utečencom, získavať rôzne informácie od občanov Bravolandu a tajných zložiek svojej armády,  pokúsiť sa diplomatickým vyjednávaním a pripadanými mierovými  misiami o zmenu režimu. Armáda ARDA plne dôveruje a podporuje rozhodnutia Plukovníka.

Dresscode - akýkoľvek ucelený maskáč, pokrývka hlavy a nášivka (nášivku dostanete pri registrácii) poprípade môžete použiť modrú pásku

Vozový park  -  Technikal, Vozidlo V3S
viack informácií na www.akciahranica.sk

Obyvatelia Bravolandu sú mierumilovní občania krajiny, sú vďační žijú v krásnom hlavnom meste ADASAN. V hlavnom meste je impozantné sídlo  Mestského „Mubutuského“ úradu, ktorom úraduje Primátor. Mesto je vynikajúco občiansky vybavené nechýba v ňom nemocnica sv. Mubutu, vojenská škola diktátora Mubutu, autodielňa miestnych obyvateľov a mnoho ďalšieho. Je to  krásne mesto, ktoré diktátor Mubutu odporúča navštíviť, sám ho často navštevuje. Možno aj preto je neďaleko mesta letisko Admirálneho Generála Mubutu.  Nie všetci občania sú spokojní zo situáciou v krajine. Môžete tu nájsť aj rôzne pašerácke skupiny a dokonca aj po zuby vyzbrojených povstalcov.


Dresscode - Akékoľvek civilné oblečenie, pripadne výrazná kombinácia maskáču a civilného oblečenia
vozový park - osobné dopravné prostriedky