Ihrisko Zbyňov sa nachádza hneď vedľa obce Zbyňov
 (kto by to bol povedal). 

Na mape máte vyznačenú Hernú plochu, organizačnú chatku, off zónu, parkovisko a trasu na ihrisko.

Poprosíme Vás aby ste na ihrisko išli vyznačenou trasou. Parkovanie je trošku problematické a je potrebné aby ste zaparkovali mimo Chatovú oblasť, zároveň tak aby ste nechali prejazdnú cestu pre osobné vozidlá Chatárov. Sme predsa ľudia. Ďakujeme :)