DRUG LAB - COMBAT ARENA ZVOLENSCENÁR

Mame tu riskantne zatknutie v drogovým laboratóriu. Dostali sme informácie že vodca drogového kartelu AL Hadžíd prišiel do jeho najväčšieho drogového laboratória. Vo vnútri sa nachádzajú civilisti, drogový díleri a vodca kartelu s ochrankou. Je potrebné aby ste sa dostali do laboratória a AL Hadžída zatkli. Dávate si pozor na neozbrojených civilistov tuto akciu bude sledovať cely svet a preto si nemôžeme dovoliť žiadne chyby.

POPIS A PRAVIDLÁ

Počet skupín - 4

Počet hráčou v skupine:
- Jednotky SF 25%
- Civislisti 37,5%
- Drogový dílery 12,5%
- Kartel 25%

Každý hráč si vyskúša každú frakciu preto je potrebné si prečítať celý popis a priniesť všetku povinnú výstroj/vyzbroj (SF, civil, drogoví dealer, kartel) . Na začiatku akcie bude losovanie frakcii. Zástupcovia jednotlivých skupín si vylosujú svoju frakciu, následne sa každá skupina prípravy podľa výstroje/výzbroje priradenej ku frakcii. Na plnenie úlohy máte 1h po vstupe do budovy. Po ukončení herného času bude prestávka a rotácia frakcii.

Jednotky SF 25%

 • SF špeciálna jednotka určená na zatknutie AL Hadžída. Môžu zatknúť/ prehľadať ktoréhokoľvek hráča v hernej zóne. Pokiaľ uvidia neozbrojeného hráča musia ho vyzvať aby s nimi spolupracoval a odložil zbrane inak budú nútený ho spacifikovať. Dostanú špeciálnu brokovnicu označenú modrou páskou ktorá bude určená ako nesmrtiaca zbraň. Táto brokovnica sa bude používať na omráčenie nepriateľa. Omráčený nepriateľ/ civilista môže byt spútaný.

 • Bude bodovací systém na začiatku misie má SF 100 bodov za nesplnenie úkonu sa budú body odpočítavať. Tím ktorý získa naviac bodov vyhráva.

 • Bodový systém

 1. Nenahlásenia TOC zabitie nepriateľa -1b

 2. Zabitie civilistu -5b

 3. Nenahlásenia TOC zabitia civilistu -2b

 4. Nenahlásenie TOC poranenia člena tímu -2b

 5. Nenahlásenie TOC zatknutia - 3b

 6. Nesplnenie časového limitu -10b

 7. Zatknutie nepriateľa + 5b

 • Info pre SF - môžu strieľať len po viditeľne ozbrojenom nepriateľovi, alebo po nepriateľovi ktorý na nich viditeľne útočí. (za útok sa považuje akýkoľvek fyzický kontakt)

 • Respawn SF:

 1. Zásah do pc alebo prilby - 5minut leží hráč na zemi je omráčený

 2. Zásah do ruky/nohy - padá k zemi môže sa ošetriť aj sám

 • Ošetrenie zásahu:

 1. Ruka - pevne ruku priviazať o trup (znehybniť ju)

 2. Noha - priložiť dlahu a obviazať (znehybniť ju)

 3. Hráč po ošetrení môže pokračovať v hre avšak nemôže ruku/nohu používať, ak chce znovu používať ruku/nohu musí sa dostaviť na respawn (pred vchodové dvere budovy)

 4. Hlava, krk alebo trup hráč padá k zemi a musí byt eskortovaný na respawn (pred vchodové dvere budovy)

 5. Výbuch granátu - hráč padá na zem a je omráčený po dobu 10 minút

 • Výstroj/Vyzbroj SF:

 1. Vysielačka

 2. PC vesta (pokiaľ hráč nemá PC Vestu po zásahu do torza je tažko ranený a musí byť eskortovaný na respawn)

 3. Prilba (pokiaľ hráč nemá prilbu po zásahu do hlavy je tažko ranený a musí byť eskortovaný na respawn)

 4. Útočná puška/ zasobníky tlačné max 4ks spolu 120bb/samopal max 6 zásobníkov 240bb (tlačné) /brokovnica max 10 shell 30bb

 5. sekundárna zbraň max 2 zásobníky po 10bb

 6. ucelený maskáč akéhokoľvek tipu a vzoru

 7. Granát max 2ks

 8. Lekárnička s minimálne 2ks obväzov

Civilisti 37,5%

 • Pokiaľ ich jednotka SF vyzve k spolupráci môžu spolupracovať alebo vzdorovať (vzdorovanie bude potlačené). Pokiaľ budú vzdorovať jednotky SF môžu použiť donucovaciu silu. Jednotky SF ich môžu prehľadať. Nezdržujú sa v blízkosti šéfa kartelu.

 • Respawn civilisti - po zásahu z útočnej pušky alebo výbuchu granátu padajú k zemi po 10 minútach prídu na offzone nahlásia organizátorovi ktorá frakcia ich zasiahla a pripravujú sa na ďalšie kolo

 • Pokiaľ je hráč zatknutý alebo zneškodnený presúva sa na offzónu a uz sa nezapája do hry

 • Akékoľvek zbrane alebo chladné zbrane sú pre túto frakciu zakázané

 • Výstroj/výzbroj Civilisti

 1. Civilné oblečenie

 2. Každý civilista dostane hernú kartičku s jeho povahou ktorú bude musieť dodržiavať

 3. Zákaz používať NVG, štít, chladné zbrane a svetlo


Drogoví díleri 12,5%

 • Drogový díleri sú zamiešaný medzi civilistami. Môžu mať skrytú zbraň (ale len pod oblečením). Drogoví díleri môžu byt zatknutý alebo prehľadaný. Nezdržujú sa v blízkosti šéfa kartelu.

 • Respawn drogový díleri - po zásahu alebo výbuchu granátu padajú k zemi po 10 minútach prídu na offzone a pripravujú sa na ďalšie kolo

 • Pokiaľ je hráč zatknutý alebo zneškodnený presúva sa na offzónu a nezapája sa dalej do hry

 • Akékoľvek chladné zbrane sú pre túto frakciu zakázané

 • Výstroj/Vyzbroj drogový dealeri

 1. Krátka zbran (pištoľ) max 1 zásobník (10bb)

 2. Civilne oblečenie

 3. Každý drogový díler dostane hernú kartičku s povahou a bude sa podľa nej musieť riadiť

 4. Zákaz používať NVG, Štít, chladné zbrane a svetloKartel 25%

 • Kartel je na ochranu Chorcheho. Snažia sa zdržovať pri ňom a zabrániť jednotkám SF aby ho zatkli. Musia sa zdržovať iba v blízkosti svojho šéfa.

 • Respawn drogový kartel - po zásahu alebo výbuchu granatu padajú k zemi po 10 minútach prídu na offzone a pripravujú sa na ďalšie kolo

 • Akékoľvek chladné zbrane sú pre túto frakciu zakázané

 • Výstroj/Vyzbroj Kartel

 1. Útočná puška max 2 zásobníky (spolu 60bb) (tlačné) /samopal max 2 zásobníky (spolu 60bb) (tlačné)/brokovnica max 5 shell (spolu 15bb)

 2. Pištoľ max 1 zasobnik (spolu 10bb)

 3. Civilne oblečenie

 4. Zákaz používať NVG, štít, chladné zbrane a svetlo

Všeobecné pravidlá akcie

 1. Granát - miestnosť do 36m2 platí zásah na celu miestnosť, väčšie miestnosti na 6 krokov od granátu je zásah platný

 2. Povolené granáty: mechanické, svetelné, gas granaty do 97db

 3. Tracer - povolený

 4. Limit pre zbrane do 1,5J

 5. Zaistenie/Znefunkčenie zbrane, výstroje – Prelepenie žltou páskou

 6. Zaistenie dokazového materiálu – Do vlastného batohu

 7. Zákaz presúvať prekážky, demontovať všetky možné veciPoznámky Stano:

·         Svetlo pre civilov by som povolil, ale povedal by som to až na akcií, ak je človek zvyknutý ho stále mať pri sebe tak ho môže reálne aj na akcií použiť

·         Musíme pripraviť dlahy na ošetrenie nohy, nech neberú len dáke dosky. Máme plastové trubky v aréne – ošetrenie nohy trubka z oboch strán nohy + obväz, SF si musí určiť medika ktorý bude nosiť dlahy

·         Akýkoľvek fyzický kontakt by som zakázal, SF môže zasiahnúť už pri pocite že sú ohrozovaný. Miera ohrozenia by mala byť adekvátna na zásah.

·         Civilisti si budú losovať povahu alebo charakter postavy.

·         Štíty povolené reálne alebo potom makety s hmotnosťou 5 kg. Nesmú byť použité štíty z kartónu, tenkého plexiskla a pod. Štíty zakážeme - Starka

·         Prehľadávanie by mohlo byť:- larpové po výzve musí všetky zakázané veci vyložiť, alebo reálne kde môže byť fyzický kontakt. Na začiatku je potrebné sa opýtať ako chce byť prehladávaný (trvá to len sekundu dve).

·         Do hry je zakázané nosiť súkromné veci, všetko čo sa zobere do hry môže byť zneškodnené SF (napr. Žltá páska na vec). Potom musia byt odložené. (jedná sa mi napr. o mobily. Ak ho chce mať pri sebe môže, ale ako náhle bude zneškodnený musí sa odložiť)


charaktery psotavy:

 • Bojazlivá ale poddajná (postava ma strach bojí sa všetkých ale počúva rozkazy od SF)

 • Sfetovaný Schyzofrenik (mení svoju osobnosť s milej postavy ho prepína na agresivnu postavu )

 • Sfetovaný a agresívny (má pocit že je nesmrtelný je dosť agresívny na všetkých)

 • Agresívny a nepoddajný (je plne pri zmysloch, neútočí na nikoho ale nechce sa nechať zatknúť)

 • Sfetovaný (nevie o sebe vidí duchov, je nepredvídavý)

 • Normálny (išiel okolo a chce si kúpiť len drogy)

 • Ten čo chce zdrhnúť (snáží sa ukryť a ujsť preč)

 • Influencer (všetko si natáča)

 • Dezorientovaný (nevie kde je)
Nákupný košík

Váš košík je prázdny.